Fødevarestyrelsen kontrolrapport

Da jeg fremstiller keramiske produkter, som er i kontakt med fødevarer, er jeg tilmeldt Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for at sikre, at alle mine produkter overholder de pågældende krav. Jeg benytter mig kun af glasurer, som er godkendt til kontakt med fødevarer, og ingen af mine glasurer indeholder hverken cadmium eller bly.